مازندران

مازندران

انتشارات ویدا

مراکز فروش مازندران

 

1-شهرکتاب آمل

                             آدرس: آمل، خیابان هراز، نبش آفتاب چهلم                           

تلفن: 44241155-011

 

***********************************************

 

2-شهرکتاب قائم‌شهر

                     آدرس: قائم‌شهر، خیابان ساری، چهارراه جویبار، مجمتع هیراد سنتر، طبقه ۱-     

 تلفن: 42215308-011

 

***********************************************


دیدگاه خود را بیان کنید