اصفهان

اصفهان

انتشارات ویدا

مراکز فروش اصفهان

 

1-گنج دانش

آدرس:اصفهان، خیابان چهار‌باغ، جنب آمادگاه، روبروی هتل عباسی

تلفن: 32224612-031                 

 

***********************************************

 

2-کتابفروشی جنگل

آدرس:اصفهان، خیابان خلیفه سلطانی

تلفن: 33203800-031                 

 

***********************************************

 

3-گلفام

آدرس:اصفهان، خیابان چهار باغ، جنب آمادگاه، روبروی هتل عباسی، زیرزمین

تلفن: 32215370-031                 

 

***********************************************


میثم همتیان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ گفته:

فروشگاه گنج کتابهای شما موجود است

دیدگاه خود را بیان کنید