نشر ویدا ناشر رسمی زام‌بی دارن شان در ایران شد.

 

بنا به اعلام کارگزاری حقوقی دارن شان، این نویسنده درخواست نشر ویدا را پذیرفته و نشر ویدا ناشر رسمی زام‌بی دارن شان در ایران شد. 

تنهای تنها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ گفته:

بهترین خبر این چند ماه اخیر بود. این دوره ی افتضاحی که داشتم فقط با همچین خبری یکم جبران میشد

دیدگاه خود را بیان کنید