انتشارات چیست ؟

به طور کلی در تعریف نشر دو دیدگاه وجود دارد: 1- دیدگاه عمومی: دیدگاه اول دیدگاه عمومی است که می‌گوید هر کس مطلبی را تولید و تکثیر نماید کار نشر را انجام داده است. مثل معلمی که جزوه‌های خود را تکثیر و در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد. 2- دیدگاه تخصصی: اما در دیدگاه دوم که دیدگاه تخصصی به نشر می‌باشد، انتشارات را به عنوان یک تجارت یا کسب و کار قلمداد می‌کند که به دنبال کسب سود است. مثل انتشار کتاب یا مجله.

به طور کلی در تعریف نشر دو دیدگاه وجود دارد: 1- دیدگاه عمومی: دیدگاه اول دیدگاه عمومی است که می‌گوید هر کس مطلبی را تولید و تکثیر نماید کار نشر را انجام داده است. مثل معلمی که جزوه‌های خود را تکثیر و در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد. 2- دیدگاه تخصصی: اما در دیدگاه دوم که دیدگاه تخصصی به نشر می‌باشد، انتشارات را به عنوان یک تجارت یا کسب و کار قلمداد می‌کند که به دنبال کسب سود است. مثل انتشار کتاب یا مجله.

نشر چیست؟

به طور کلی در تعریف نشر دو دیدگاه وجود دارد:

1- دیدگاه عمومی: دیدگاه اول دیدگاه عمومی است که می‌گوید هر کس مطلبی را تولید و تکثیر نماید کار نشر را انجام داده است. مثل معلمی که جزوه‌های خود را تکثیر و در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.

2- دیدگاه تخصصی: اما در دیدگاه دوم که دیدگاه تخصصی به نشر می‌باشد، انتشارات را به عنوان یک تجارت یا کسب و کار قلمداد می‌کند که به دنبال کسب سود است. مثل انتشار کتاب یا مجله.

بنابراین با این دید به انتشارات می‌توان گفت که در روابط عمومی‌ها هر دو نوع از این فعالیت انتشاراتی انجام می‌شود. اما در خصوص داشتن تخصص برای مدیر یک سازمان انتشاراتی و یا روابط عمومی‌ها باید گفت مسئول نشر می‌تواند تخصص این کار را هم نداشته باشد اما قدت هدایت بخش‌های مختلف را در انتشارات دارا باشد. ولیکن کسی که در بخش‌های مختلف انتشارات فعالیت می‌کند باید تخصص لازم را در کار خود داشته باشد.

اهمیت نشر:

نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن آغاز شد ابزاری است برای حفظ و انتقال هرگونه پیام در زمان حال و آینده. هرچند نیاز بشر به برقراری ارتباط پیش از خط و نوشتن نیز وجود داشت و به صورت ارتباط شفاهی بود محدودیت‌هایی را در برداشت به طوری که انتقال اطلاعات بدون تماس حضوری دو نفر در یک مکان یا زمان مقدور نبود و همچنین بسیاری از تصاویر و علائم که به صورت بصری قابل انتقال بود از این طریق به دیگران منتقل نمی‌شد. به همین دلیل با اختراع خط و چاپ و برطرف شدن این محدودیت‌ها اهمیت نشر نمایان شد.

ناشر:

ناشر؛ فرد، گروه یا نهادی است که وظیفه اصلی آن نشر بوده و با انجام اقدامات تخصصی زیر به وظیفه خود عمل می‌کند:

1- برگزیدن کتاب یا پدیدآورنده.

2- سفارش دادن کتاب.

3- خواندن و ارزشیابی متون دست نوشته.

4- تعیین سیاست و برنامه‌های لازم برای آماده سازی کتاب.

5- ویراستاری و در نهایت چاپ و نشر.

انواع ناشر:

ناشران براساس عوامل مختلف مثل سرمایه، ساختار و تشکیلات، هدف و نوع کتابی که چاپ می‌کنند به چند دسته تقسیم می‌شوند:

1- ناشران مبتکر و منتظر: ناشران مبتکر کسانی هستند که با اندیشه قبلی، طرح و پیشنهاد به سراغ پدیدآورندگان می‌روند. اما ناشران منتظر از میان آثاری که به آنها ارائه شده است یکی را انتخاب می‌کنند.

2- ناشران عمومی و تخصصی: ناشران عمومی بدون در نظر گرفتن مخاطبین خود در همه زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، اما ناشران تخصصی فقط در یک حوزه به خصوص فعالیت می‌کنند.

3- ناشران انتفاعی (وابسته به سازمان) و غیرانتفاعی (به دنبال کسب سود).

4- ناشران دولتی و وابسته به دولت: ناشران دولتی بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت می‌باشد. اما ناشران وابسته به دولت کمتر از 50 درصد سرمایه‌شان متعلق به دولت است.

5- ناشران متون درسی و دانشگاهی.

6- ناشران آثار تجدید چاپی: اقدام به چاپ کتابهایی می‌کنند که قبلاً چاپ شده است. کسب سود در میان این ناشران بیش از سایرین است.

7- ناشران همکار: که با سرمایه‌گذاری چندین ناشر و یا همکاری ناشر و پدیدآورنده فعالیت می‌کنند.

منبع

 

نشر روميزي چيست؟

نشر روميزي يك تشنيك شناسي نوين است با محيط بسيار گسترده ودر حال گسترش و بالش. نشر روميزي هم اكنون شيوه هاي سنتي چاپ و فراورش كتاب را يكباره دگرگون ساخته است نشر روميزي تنها حروفچيني سربي يا فتوكمپوزيسيون رايانگري را حذف نمي كند بلكه كارهاي سنتي هم حذف مي كند در واقع نشر روميزي نه تنها به معناي حذف حروفچيني به شيوه هاي قديمي است بلكه در معناي كامل خود به معناي حذف مرحله ي ليتوگرافي نيز  است. .(اديب سلطاني ،1374) نشر روميزي تحولي اطلاعاتي ،رايانه اي و الكترونيك كه سخت افزار و نيز نرم افزار هاي در واحد گسترده ي چاپ و انتشارات را كوچك و روي يك ميز كار جمع كرده است .با امكانات نشر روميزي ميتوان اثري را نوشت و اطلاعات آن را با منابع اطلاعاتي را كنترل كرد از صحت املاي كلمات اطمينان يافت.متن ر اصفحه آرايي و صفحه بندي كرد تصوير ها و نمودار ها را حتي چند رنگ طراحي نمود.نمونه گرفت و تكثير كرد و همه اين كارها در اتاق كوچكي روي يك ميز بدون رفت وآمد و بدون ايجاد هيچ گونه آلودگي انجام داد .(آذرنگ ، 1378)  نشر روميزي در سال هاي اخير و پس از رواج رايانه در صنعت نشر رواج يافت در اين نوع نشر بسياري از فرايند هاي اساسي نشر مانند حروفچيني ، صفحه بندي ، طراحي و چاپ با استفاده از يك رايانه و دستگاه هاي جانبي مانند نمايشگر ، چاپگر، پويشگر و غيره نيز نرم افزارهاي حروفچيني گرافيكي انجام مي شوند.

برونداد نشر  روميزي بيشتر محصولات چاپي سنتي مانند كتاب و مجله است در نشر روميزي مي توان از لوازم تجهيزات زير استفاده كرد:انواع رايانه انواع چاپگرها رنگي يا سياه و سفيد ، انواع پويشگر با دقت تصويري متعدد نرم  افزار هاي متعدد حروفچيني و گرافيكي ، انواع دستگاهاي جانبي الكترونيكي براي تهيه ي خروجي هاي متعدد مانند كالك ، فيلم ، كاغذ وغيره.در نشر روميزي ابتدا محتواي مورد نظر با استفاده از نرم افزار هاي گوناگون حروفچيني مي شوند سپس كار صفحه آرايي و طراحي آن انجام ميشود در اين مرحله ميتوان خروجي هاي متعدي از آن تهيه كرد مثلاً با استفاده از چاپگر هاي متصل به رايانه مي توان خروجي آن را بر روي كاغذ منتقل كرد تا پس از صحافي كار به پايان برسد ؛ يا آن را به شكل هاي مختلف الكترونيكي قابل حمل مانند ديسك لرزان ديسك نوري تبديل نمود تا ازآن استفاده كرد براي حذف بعضي از فرآيندهاي ليتوگرافي سنتي مانند تهيه عكس و فيلم مي توان از آن خروجي هاي فيلم يا كالك تهيه كرد و پس از مونتاژ و كپي زينك براي چاپ به چاپخانه تحويل داد حتي با استفاده از تجهيزات مدرن نشر روميزي ميتوان خروجي هاي آن را بدون فرآيندهاي ليتوگرافي مستقيماً از رايانه به دستگاه چاپ منتقل و براي چاپ اقدام كرد حتي ماشين هاي چاپي اختراع شده اند به رايانه متصل هستند وبه محض دريافت سفارش كار چاپ و صحافي تعداد مورد نياز را آغاز مي كنند

دیدگاه خود را بیان کنید